Chuyển đến phần nội dung

Giải pháp đóng sổ và hợp nhất 

báo cáo tài chính toàn diện

Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể, trực quan

và kịp thời về tình hình tài chính doanh nghiệp.

Tự động hóa tới 99% việc lập báo cáo tài chính, phát hành báo cáo riêng và hợp nhất nhanh hơn ít nhất 60% thời gian làm việc, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành (VAS và IFRS).
Tích hợp dữ liệu với phần mềm kế toán đặc thù của từng doanh nghiệp
Đăng ký tư vấn

FPT CFS là gì?

FPT CFS là giải pháp phần mềm toàn diện giúp đơn giản hóa quy trình báo cáo tài chính; tự động hóa tới 99% công việc lập và hợp nhất báo cáo tài chính, cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các chuẩn mực kế toán (bao gồm VAS và IFRS). Giải pháp giúp Ban lãnh đạo có được cái nhìn thấu đáo về tình hình tài chính theo thời gian thực, thúc đẩy việc ra quyết định tốt hơn, giải phóng các nguồn lực để tập trung vào các nhiệm vụ tài chính chiến lược hoặc có ảnh hưởng lớn.

Giải pháp FPT CFS phù hợp với:

Các tập đoàn với nhiều đơn vị thành viên hoặc nhiều cấp đơn vị thành viên.

Các doanh nghiệp có mong muốn nâng cao hiệu quả và tính chính xác của công tác lập báo cáo tài chính.

Các bộ phận tài chính muốn giảm tác nghiệp thủ công, giảm khối lượng công việc.

Lợi ích khi sử dụng giải pháp FPT CFS

Đảm bảo tính chính xác và minh bạch của số liệu


Kiểm soát sức khoẻ tài chính của Doanh nghiệp nhanh chóng.
Dữ liệu nhất quán và đồng bộ, dễ dàng đối soát, kiểm tra chéo đến từng cấp công ty con.
Tăng độ chính xác, tin cậy của số liệu, giảm thiểu rủi ro khi đối soát dữ liệu thủ công.

Nâng cao

Năng lực cạnh tranh


Cải thiện chất lượng báo cáo tài chính, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của cơ quan nhà nước.
Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tối ưu công tác quản lý và ra quyết định của Ban lãnh đạo.
Đảm bảo minh bạch tài chính trong mắt nhà đầu tư, nâng cao uy tín với cổ đông và cơ quan liên quan.

Tiết kiệm thời gian và chi phí, tối ưu nguồn lực cho Doanh nghiệp


Tự động 99% công tác hợp nhất, phát hành báo cáo riêng và hợp nhất nhanh hơn ít nhất 60%.
Linh hoạt bổ sung các báo cáo theo nhu cầu hợp nhất của Doanh nghiệp.
Đẩy nhanh quá trình kiểm tra, đối chiếu ở các giao dịch nội bộ trong quá trình hợp nhất.
Wave-Bottom

Giải pháp FPT CFS độc đáo như thế nào?

Điểm độc đáo giúp giải pháp FPT CFS trở nên khác biệt với các phầm mềm, hệ thống hợp nhất và báo cáo tài chính hiện nay.

Tích hợp dữ liệu đa dạng nguồn PMKT

Nhiều hệ thống phần mềm kế toán đang sử dụng tại đơn vị.
Nhiều phương thức kết nối đến phần mềm kế toán như: API (push/pull), kết nối CSDL, Database trung gian (DR), Excel file.
Sử dụng các thuật toán thông minh để xử lý dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

Quy trình hợp nhất tự động và tùy chỉnh

Tự động hóa, đầy đủ và logic các nghiệp vụ trong quy trình hợp nhất báo cáo tài chính.
Trình tự và thủ tục mạch lạc, dễ dàng hiểu và điều hướng hệ thống.
Cho phép tuỳ chỉnh theo cấu hình các nghiệp vụ đặc thù của Doanh nghiệp.

Báo cáo đa dạng và ở mọi cấp

Hỗ trợ nhiều loại báo cáo đa chuẩn mực, đa tiền tệ.
Khai thác báo cáo tại mọi cấp công ty, đáp ứng cả yêu cầu báo cáo của từng công ty riêng lẻ và báo cáo hợp nhất.
Dễ dàng trích xuất dữ liệu để đối soát.
Chi tiết tính năng
Wave-Bottom
Illustration-Bottom

Chia sẻ khách hàng tiêu biểu

Giải pháp FPT CFS được nhiều tổ chức tin tưởng lựa chọn nhờ khả năng tùy chỉnh phù hợp với mọi mô hình đặc thù Doanh nghiệp, khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều phần mềm kế toán và đơn giản hóa quy trình hợp nhất báo cáo tài chính.

Câu chuyện thành công

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.