Chuyển đến phần nội dung

Giải pháp đóng sổ và hợp nhất 

báo cáo tài chính toàn diện

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ lập Báo cáo Tài chính hợp nhất ở mức độ tự động hoá 99%
Rút ngắn thời gian lập báo cáo, đảm bảo độ chính xác, dễ dàng tra cứu và kết xuất dữ liệu.
Đăng ký tư vấn

x

Gấp 3 lần hiệu suất hợp nhất báo cáo tài chính

%

Tự động 99% công tác hợp nhất báo cáo tài chính

%

Rút ngắn 80% thời gian thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất

Quy trình hợp nhất báo cáo tài chính – FPT CFS

Quy trình làm việc tường minh cùng các giải thuật thông minh, thân thiện với mọi kế toán viên,
trình tự và thủ tục mạch lạc, dễ hình dung, trong suốt với người dùng

01
Khởi tạo hợp nhất
02
Chuẩn bị dữ liệu
03
Chuẩn hóa dữ liệu
04
Điều chỉnh hợp nhất
05
Khai thác báo cáo hợp nhất

Các Phân hệ mới của FPT CFS

Các phân hệ mới được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác hợp nhất báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý Thuế TNDN

Tự động hóa quy trình tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian. Cập nhật liên tục các thay đổi về luật thuế, đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng quy định. Hỗ trợ lập báo cáo thuế nhanh chóng, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Mua bán Sáp nhập M&A

Hỗ trợ quá trình M&A từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi hoàn tất giao dịch, bao gồm: đánh giá giá trị doanh nghiệp, đàm phán, ký kết hợp đồng, hợp nhất báo cáo tài chính, v.v. Cung cấp các công cụ và báo cáo chuyên sâu giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt trong các hoạt động M&A.

Quản lý Rủi ro thanh khoản

Cung cấp các công cụ dự báo dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và huy động vốn để đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ nguồn lực thanh toán cho các khoản nợ đến hạn. Hỗ trợ doanh nghiệp xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro thanh khoản một cách hiệu quả, đưa ra các quyết định tài chính kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro thanh khoản và nâng cao khả năng thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.