Chuyển đến phần nội dung

Câu chuyện thành công

Cách mạng hóa công tác đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính với Med Group

Cách mạng hóa công tác đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính với Vinamilk

MED GROUP

MED GROUP là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế. Tập đoàn này có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ y tế, phát triển và quản lý các cơ sở y tế, nghiên cứu và phát triển dược phẩm và thiết bị y tế, và nhiều hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực y tế. bệnh viện đa khoa đã gặp nhiều thách thức và hạn chế trong việc quản lý kinh doanh và tài nguyên.

Tập đoàn MED Group

Melatec

Vấn đề

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các thuyết minh báo cáo tài chính)

Rút ngắn thời gian hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính.

Hỗ trợ 100% báo cáo Hợp nhất, thuyết minh hợp nhất theo thông tư.

Giải pháp

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các thuyết minh báo cáo tài chính)

Rút ngắn thời gian hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính.

Hỗ trợ 100% báo cáo Hợp nhất, thuyết minh hợp nhất theo thông tư.

Giá trị khách hàng nhận được

Nâng cao hiệu quả quy trình đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính

%

Thời gian phát hành báo cáo hợp nhất

%

Thời gian phát hành báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng lẻ

%

Thời gian phát hành báo cáo hợp nhất

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.