Chuyển đến phần nội dung

TechNews

Get the latest Economics Technology Tax Policy & Finance news, industry insights and events

Get the latest Economics Technology Tax Policy & Finance news, industry insights and events

Rather than do things the typical way, we’ve created a membership-based primary care practice truly designed around your needs.

Category

Các khác biệt giữa chuẩn mực VAS và IFRS15

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2005, 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) đã được ban hành.
VAS được xây dựng dựa trên Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) có hiệu lực tại thời điểm ban hành.

Theo

Tạp chí tài chính

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.