Chuyển đến phần nội dung

Giải pháp đóng sổ và hợp nhất 

báo cáo tài chính toàn diện

Đáp ứng Chính sách, yêu cầu báo cáo thay đổi liên tục.
Đảm bảo minh bạch tài chính trong mắt nhà đầu tư, dễ dàng huy động vốn, uy tín với cổ đông và cơ quan liên quan.
Đăng ký tư vấn

Tại sao nên chọn Giải pháp FPT CFS?

Giải pháp duy nhất cho phép tùy chỉnh theo cấu hình doanh nghiệp

1. Đầy đủ nghiệp vụ hợp nhất báo cáo tài chính:

Đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ hợp nhất báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Quản lý chi tiết về kế hoạch thuế và quyết toán thuế tại Công ty mẹ và các Công ty con, bao gồm cả thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại

Quản trị rủi ro về các khoản phải thu/phải trả quá hạn của toàn bộ các Công ty trong tập đoàn

Quản trị kế hoạch dòng tiền của toàn bộ các Công ty trong tập đoàn

Khai thác được báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của đơn vị trên hệ thống.

2. Tính năng ưu việt:

Tự động đồng bộ dữ liệu từ PMKT và thực hiện việc tổng hợp và đối chiếu, có thể nhận diện ngay những sai lệch trên báo cáo để xử lý kịp thời.

Hỗ trợ các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán (VAS và IFRS).

Quá trình lập báo cáo nhanh chóng và tự động tối đa.

Tùy chỉnh giao diện người dùng, bố trí các chức năng, báo cáo theo nhu cầu sử dụng, sẵn sàng tích hợp với hệ thống ERP qua cổng API

Giao diện trực quan và dễ sử dụng, được thiết kế tùy biến theo từng thiết bị (responsive)

3. Sản phẩm chất lượng, bảo mật nâng cao:

Sẵn sàng đáp ứng nhu mở rộng quy mô nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin và dữ liệu khách hàng

Đáp ứng mọi báo cáo quản trị cho Ban lãnh đạo, Giám Đốc tài chính, Kế toán trưởng…

4. Thương hiệu uy tín

Giải pháp tài chính trên nền tảng công nghệ từ Tập đoàn FPT.

5. Am hiểu nhu cầu doanh nghiệp

Am hiểu nhu cầu Doanh nghiệp theo từng đặc thù và các quy tắc chuẩn mực báo cáo tài chính.

6. Tư vấn, hỗ trợ chuyên gia

Được hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành công nghệ trong việc triển khai, kết nối, vận hành.

Cách mạng hóa công tác đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính với FPT CFS

Đơn giản hóa quy trình, đảm báo tính minh bạch và chính xác, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.