Chuyển đến phần nội dung

Chuyển đổi IFRS

Doanh nghiệp cần cân nhắc những gì khi chuyển đổi IFRS

Theo

Tổng hợp

Tháng Năm 31, 2024

Khi xem xét việc chuyển đổi sang IFRS, doanh nghiệp cần xem xét cẩn thận các yếu tố như phạm vi chuyển đổi, ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh, điều chỉnh hệ thống kế toán và chuẩn bị nhân viên. Điều này giúp đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

 

Lợi ích của chuyển đổi IFRS đối với doanh nghiệp

 

Việc áp dụng IFRS của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng để các doanh nghiệp tăng cường hội nhập vào thị trường tài chính toàn cầu và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài ra, việc áp dụng IFRS có thể giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về giá trị công ty của họ, đặc biệt trong các tình huống như sáp nhập và mua lại hoặc khi thu hút các cổ đông mới.

 

Việc chuyển đổi sang IFRS không chỉ nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn một cách hiệu quả. Cộng đồng Châu Âu (EU) đã công nhận rằng việc áp dụng IFRS trong 10 năm đã dẫn đến việc thiết lập một ngôn ngữ kế toán chung cho thị trường vốn.

 

Chuyển đổi sang IFRS có ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp

 

Một trong những yếu tố chính góp phần gây ra những khó khăn này là khía cạnh lãnh đạo. Quan điểm của các công ty này việc chuyển sang IFRS chỉ đơn thuần là sự thay đổi trong chính sách kế toán, thuộc phạm vi quản lý của bộ phận kế toán. Tuy nhiên, việc triển khai IFRS đòi hỏi phải có những điều chỉnh đáng kể về mặt tổ chức và phụ thuộc vào sự cộng tác, phối hợp của nhiều bộ phận khác nhau trong toàn công ty.

 

Các bộ phận liên quan như kế toán cần xác định những thông tin cần thiết cho công việc kế toán IFRS mà hệ thống báo cáo VAS hiện chưa có. Họ cũng nên cộng tác với các bộ phận bán hàng và tiếp thị. Bộ phận pháp lý xem xét kỹ lưỡng và thực hiện những thay đổi cần thiết đối với các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán, hợp đồng mua bán, hợp đồng cho vay, hợp đồng thuê tài sản. Sau đó phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin để cập nhật, chỉnh sửa các trường dữ liệu cho phù hợp.

 

Doanh nghiệp cần cân nhắc những gì khi chuyển đổi IFRS

>> Xem thêm: Giải pháp chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS cho kiểm toán

Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi và vận dụng BCTC

 

Áp lực hội nhập quốc tế

 

IASB cho rằng toàn cầu hóa kinh doanh ngày càng tăng, đặc biệt là sự gia tăng của các hoạt động kinh tế quốc tế như thương mại và đầu tư, có tác động đến việc thực hiện các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Ngoài ra, việc thực hiện các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế có thể nâng cao tính chính xác và chất lượng của báo cáo tài chính cho các công ty, mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức.

 

Chế độ chính sách nhà nước

 

Dựa trên các nghiên cứu, sự kiểm soát của nhà nước và các tổ chức tài chính có tác động tích cực đến chất lượng thông tin kế toán. Để đáp ứng yêu cầu về thông tin kế toán đáng tin cậy cho người sử dụng, đặc biệt là những đối tác bên ngoài tổ chức, các đơn vị phải tuân thủ các chế độ chính sách nhà nước có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định việc áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ qua sự tham gia của các cơ quan chính phủ trong việc biên soạn, phát triển và phổ biến các tiêu chuẩn này.

 

Trình độ nhân lực kế toán

 

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Halyer (2010) có thể thấy rằng trình độ của kế toán viên có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các công ty. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Uyar & Güngörmüş (2013) đã phát hiện ra rằng tình trạng thiếu kế toán viên lành nghề đặt ra thách thức trong việc thực hiện các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế trong các tổ chức. Tương tự, theo nghiên cứu của Zakari (2014), doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế khi làm việc với những kế toán viên không có tính chuyên nghiệp.

 

chuyển đổi IFRS
Những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi chuyển đổi IFRS

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của BCTC của doanh nghiệp

 

Quản trị thu nhập

 

Đánh giá tình hình tài chính của các đơn vị và xác định độ tin cậy của thu nhập được báo cáo là mối quan tâm đáng kể trong thế giới kinh doanh trong việc quản trị thu nhập. Chỉ số này cũng được sử dụng như một công cụ phân tích để đánh giá tác động của việc thực hiện những thay đổi trong chuẩn mực kế toán, thông lệ kiểm toán bên ngoài, các biện pháp tuân thủ, quản trị doanh nghiệp và chi phí vốn.

 

Quản trị doanh nghiệp

 

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả là một vai trò rất quan trọng để đảm bảo tính trung thực và chính xác của báo cáo tài chính. Mối liên hệ giữa quản trị doanh nghiệp và chất lượng báo cáo tài chính đã được nghiên cứu rộng rãi. Các công ty có quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ có tiềm năng tạo ra các báo cáo tài chính có chất lượng vượt trội. Việc có một hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh là điều vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp và kiểm toán viên có thể hoàn thành trách nhiệm của mình một cách hiệu quả.

 

Thị trường vốn

 

Tại Việt Nam, thị trường vốn đã có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, phù hợp với nhu cầu và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Sự tăng trưởng này cũng đóng vai trò khuyến khích các công ty niêm yết nâng cao chất lượng tổng thể của họ, đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính trước khi công bố ra công chúng.

 

Kiểm soát nội bộ

 

Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu quan trọng. Theo Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), việc lập báo cáo tài chính đáng tin cậy và đáp ứng các mục tiêu báo cáo tài chính đòi hỏi phải thực hiện kiểm soát nội bộ chặt chẽ đối với báo cáo tài chính. Chất lượng báo cáo tài chính bị ảnh hưởng bởi kiểm soát nội bộ, từ đó tác động đến rủi ro thông tin và xếp hạng tín dụng (Elbannan, 2009). Do đó, một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ và hiệu quả sẽ giúp cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của báo cáo tài chính.

 

Công nghệ thông tin và hệ thống thông tin kế toán

 

Hệ thống thông tin kế toán được thiết kế để tạo ra thông tin phù hợp và đáng tin cậy. Bởi vì nó cho phép hệ thống thông tin kế toán tạo ra các thông tin cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn nên việc sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin là một thành phần thiết yếu của hệ thống thông tin kế toán. Về mặt vận hành, chuẩn bị, xử lý, trình bày và cung cấp thông tin kế toán, công nghệ thông tin có tác động đáng kể đến Hệ thống thông tin kế toán.

 

Để các thông tin đưa vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp nói chung và báo cáo tài chính của các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán nói riêng hữu ích và đáp ứng các chuẩn mực góp phần nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Một báo cáo tài chính vững chắc sẽ là công cụ hữu ích để so sánh, đối chiếu các doanh nghiệp khác nhau, xác định giá trị hiện tại của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định được cải thiện.

 

Nguồn Tạp chí tài chính 

© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.