Chuyển đến phần nội dung

Giải pháp đóng sổ và hợp nhất 

báo cáo tài chính toàn diện

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ lập Báo cáo Tài chính hợp nhất ở mức độ tự động hoá 99%
Rút ngắn thời gian lập báo cáo, đảm bảo độ chính xác, dễ dàng tra cứu và kết xuất dữ liệu.
Đăng ký tư vấn

x

Gấp 3 lần hiệu suất hợp nhất báo cáo tài chính

%

Tự động 99% công tác hợp nhất báo cáo tài chính

%

Rút ngắn 80% thời gian thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.