Chuyển đến phần nội dung

Câu chuyện thành công

Cách mạng hóa công tác đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính với Tập đoàn FPT

Cách mạng hóa công tác đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính với Tập đoàn FPT

Tập đoàn FPT

FPT có hệ thống văn phòng tại 29 quốc gia trên thế giới, và hạ tầng viễn thông phủ khắp 59/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Công ty đặt trụ sở chính tại Tòa nhà FPT, số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phuờng Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, với 8 công ty thành viên và 2 công ty liên kết.

Công ty Cổ phần FPT

FPT

Vấn đề

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các thuyết minh báo cáo tài chính)

Rút ngắn thời gian hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính.

Hỗ trợ 100% báo cáo Hợp nhất, thuyết minh hợp nhất theo thông tư.

Giải pháp

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tự động hóa đến 99% công tác lập và hợp nhất BCTC (Bảng cân đối kế toán, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các thuyết minh báo cáo tài chính)

Rút ngắn thời gian hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính.

Hỗ trợ 100% báo cáo Hợp nhất, thuyết minh hợp nhất theo thông tư.

Giá trị khách hàng nhận được

Nâng cao hiệu quả quy trình đóng sổ và hợp nhất báo cáo tài chính

%

Thời gian phát hành báo cáo hợp nhất

%

Thời gian phát hành báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng lẻ

%

Thời gian phát hành báo cáo hợp nhất

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia FPT

Đăng ký tư vấn
© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.