Skip to content

The most comprehensive financial close & consolidation solution

Adapting to continuous policy and reporting changes.
Ensuring financial transparency for investors, facilitating capital mobilization, and building credibility with shareholders and relevant authorities.
Request demo

Why FPT CFS?

Giải pháp duy nhất cho phép tùy chỉnh theo cấu hình doanh nghiệp

01. Đầy đủ nghiệp vụ hợp nhất BCTC

Đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ hợp nhất BCTC của Doanh nghiệp

Quản lý chi tiết về kế hoạch thuế và quyết toán thuế tại Công ty mẹ và các Công ty con, bao gồm cả thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại

Quản trị rủi ro về các khoản phải thu/phải trả quá hạn của toàn bộ các Công ty trong tập đoàn

Quản trị kế hoạch dòng tiền của toàn bộ các Công ty trong tập đoàn

Khai thác được báo cáo tài chính riêng/hợp nhất của đơn vị trên hệ thống.

02. Tính năng ưu việt

Tự động đồng bộ dữ liệu từ phần mềm kế toán và thực hiện việc tổng hợp và đối chiếu, có thể nhận diện ngay những sai lệch trên báo cáo để xử lý kịp thời.

Hỗ trợ các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) và quy định của Việt Nam.

03. Sản phẩm chất lượng cao

Sẵn sàng đáp ứng nhu mở rộng quy mô nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

Đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin và dữ liệu khách hàng

04. Thương hiệu uy tín

Giải pháp tài chính trên nền tảng công nghệ tân tiến từ Tập đoàn FPT

05. Am hiểu nhu cầu Doanh nghiệp

Am hiểu nhu cầu Doanh nghiệp theo từng đặc thù và các quy tắc chuẩn mực BCTC

06. Tư vấn, hỗ trợ chuyên gia

Được hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành công nghệ trong việc triển khai, kết nối, vận hành.

FPT CFS Solutions are unique?

The uniqueness of the FPT CFS (Consolidation and Financial Statement) solution that sets it apart from other financial consolidation and reporting systems

Contact us to schedule a live demo

Request demo
CFS @ 2024. All rights reserved.